Samir Rizvo o trgovini ljudima u BiH

Na području BiH uhapšeno je 13 osoba koje se terete za trgovinu ljudima. Osumnjičeni su navodno organizirali prebacivanja ilegalnih imigranata s područja Kosova i Turske. Akcija  je provedena po nalogu Suda BiH, a izvedena je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske.  Vijeće grupe evropskih eksperata na polju trafikinga pod nazivom Greta objavilo je prvi izvještaj […]

Na području BiH uhapšeno je 13 osoba koje se terete za trgovinu ljudima. Osumnjičeni su navodno organizirali prebacivanja ilegalnih imigranata s područja Kosova i Turske. Akcija  je provedena po nalogu Suda BiH, a izvedena je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske. 

Vijeće grupe evropskih eksperata na polju trafikinga pod nazivom Greta objavilo je prvi izvještaj o problemu trgovine ljudima u BiH. Greta podsjeća da se ova zemlja još 2008. obavezala provesti Konvenciju Vijeća Evrope o suzbijanju trgovine ljudima, ali da se na tom polju nije uradilo mnogo.

Naš gost je državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije u BiH, te pomoćnik ministra sigurnosti BiH Samir Rizvo.