Predstavljen prijedlog reforme Ustava FBiH

Stručni tim za reformu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, uz snažnu podršku Američke ambasade, napravio je 181 preporuka za izmjenu ovog važnog entitetskog zakona. Sve to na kraju mora odobriti Parlament FBiH dvotrećinskom većinom, što bi mogla biti nemoguća politička misija. Prilog Borisa Gagića.

Stručni tim za reformu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, uz snažnu podršku Američke ambasade, napravio je 181 preporuka za izmjenu ovog važnog entitetskog zakona. Sve to na kraju mora odobriti Parlament FBiH dvotrećinskom većinom, što bi mogla biti nemoguća politička misija.

Prilog Borisa Gagića.