Spor Hrvatske i Crne Gore zbog Boke Kotorske

Nakon što je sa Slovenijom postigla dogovor da se pitanje granice u Piranskom zaljevu riješi arbitražom, Hrvatska ima otvorena granična pitanja i s drugim državama bivše Jugoslavije.  Sa Crnom Gorom sporna je Prevlaka, gdje je već 11 godina na snazi privremeni režim. Crnogorski parlamentarni odbor za međunarodne odnose nedavno je donio zaključak prema kojem će […]

Nakon što je sa Slovenijom postigla dogovor da se pitanje granice u Piranskom zaljevu riješi arbitražom, Hrvatska ima otvorena granična pitanja i s drugim državama bivše Jugoslavije. 

Sa Crnom Gorom sporna je Prevlaka, gdje je već 11 godina na snazi privremeni režim. Crnogorski parlamentarni odbor za međunarodne odnose nedavno je donio zaključak prema kojem će Crna Gora insistirati na kontroli ulaza u Bokokotorski zaljev. Međutim, čini se da za hrvatsku stranu tako nešto nije prihvatljivo. 
 
Prilog Martine Kiseljak