Parlament Ugande zaustavio novi zakon o braku

Parlament Ugande zaustavio je usvajanje zakona o braku koji bi trebao pomoći žrtvama nasilja u porodici. Aktivisti za prava žena već dugo pozivaju na političke reforme. No, konzervativci vjeruju da je zakon napad na tradicionalne vrijednosti. Malcolm Webb izvještava iz Kampale.

Parlament Ugande zaustavio je usvajanje zakona o braku koji bi trebao pomoći žrtvama nasilja u porodici. Aktivisti za prava žena već dugo pozivaju na političke reforme. No, konzervativci vjeruju da je zakon napad na tradicionalne vrijednosti. Malcolm Webb izvještava iz Kampale.