Neki evropski zakoni neprimjenjivi u Srbiji

Usklađivanje zakona sa standardima Evropske unije jedan je od glavnih zadataka koji i Srbija mora ispuniti na putu ka evropskim integracijama. U posljednjih pet godina, usvojeno je gotovo 90 posto planiranih mjera. Ipak, iako je najveći broj zakona usklađen sa evropskim normama, u Srbiji se još mnogi moderni propisi ne primjenjuju.  Priča Jelene Milutinović.