Italija: Pucnjava tokom polaganja zakletve Vlade

U pucnjavi ispred ureda italijanskog premijera ranjena su dva policajca. U isto vrijeme, samo jedan kilometar dalje, u predsjedničkoj palati ministri su polagali zakletvu, ozvaničivši time početak rada nove italijanske Vlade.