Hrvatska uvodi košer i halal certifikate

Prošle je godine Hrvatsku posjetilo 40.000 gostiju Jevreja i muslimana. Dolaskom u Hrvatsku nerijetko nailaze na probleme sa smještajem i hranom, jer tek rijetki hoteli i ugostiteljski objekti imaju košer i halal certifikat. Prema procjenama, ulaskom Hrvatske u EU broj gostiju će se povećati, a samim time i potreba za dobijanjem certifikata. Prilog Ane Mlinarić.  […]