Neuobičajeno istraživanje o nasilju nad ženama

Stručnjaci koji se bave problemom nasilja nad ženama odlučili su se za neuobičajenu metodu prikupljanja podataka – intervjuisali su muškarce, želeći da otkriju zašto zlostavljaju žene. Prema novom izvještaju Ujedinjenih nacija, svaki četvrti muškarac u azijsko-pacifičkoj regiji priznao je da je kriv za silovanje. U Kambodži, broj grupnih silovanja posebno je alarmantan. Izvještava Aela Callan.