Propast Fabrike duhana Mostar

Duhanskoj industriji u BiH, zbog loših zakona i nezaštićenosti, prijeti propadanje. Mostarska Fabrika duhana koja postoji više od 130 godina, već je, čini se, izgubljena. Privatizacija traje 12 godina. U tom vremenu kompanija je iz uspješne pretvorena u gubitaša i zatvorena. Počela je i rasprodaja imovine. Prilog Ivana Pavkovića.