Žestoke borbe u više sirijskih gradova

U intervjuu za Sunday Times sirijski predsjednik izjavio je da želi pregovarati sa pobunjenicima, ali tek kada oni polože oružje. Slobodna vojska Sirije odgovara napredovanjem na bojnom polju. 

U intervjuu za Sunday Times sirijski predsjednik izjavio je da želi pregovarati sa pobunjenicima, ali tek kada oni polože oružje. Slobodna vojska Sirije odgovara napredovanjem na bojnom polju.