Nikolaj Krastev o protestima u Bugarskoj

U Bugarskoj serija protestnih skupova umjesto proslave nacionalnog praznika Dana oslobođenja. Samo u Sofiji organizirana su četiri protesta, od kojih je jedan protiv loših poteza banaka za koje se smatra da su van kontrole Centralne banke Bugarske. Svim demonstrantima zajedničko odredište je Parlament. Proteste su, prvo, izazvali veliki računi za električnu energiju, nakon čega je […]

U Bugarskoj serija protestnih skupova umjesto proslave nacionalnog praznika Dana oslobođenja. Samo u Sofiji organizirana su četiri protesta, od kojih je jedan protiv loših poteza banaka za koje se smatra da su van kontrole Centralne banke Bugarske. Svim demonstrantima zajedničko odredište je Parlament. Proteste su, prvo, izazvali veliki računi za električnu energiju, nakon čega je pala i Vlada. Potom su se nastavili.

Velika su neslaganja između pojedinih grupa o tome kako treba riješiti krizu u kojoj se zemlja našla. Zahtjeva se imenovanje Vlade stručnjaka, vraćanje državi većinskog vlasništva nad energetskim preduzećima, uspostavljanje procedure opoziva članova Parlamenta. Neki od tih zahtjeva izazvali su strahove o pokušaju vraćanja komunizma, jer se predlaže čak i ukidanje stranaka. 

Novinar Nikolaj Krastev prati događanja u Bugarskoj.