Mještani protiv crkve u blizini masovne grobnice

U blizini masovnih grobnica u kojima su pronađeni posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u julu 1995. godine gradi se pravoslavna crkva. Opštinska vlast ranije je zabranila izgradnju, ali je Ministarstvo prostornog uređenja Republike Srpske ukinulo zabrane. Porodice ubijenih Srebreničana tvrde da je riječ o provokaciji, te najavljuju novu pravnu bitku.  Prilog Nadine Maličbegović. 

U blizini masovnih grobnica u kojima su pronađeni posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u julu 1995. godine gradi se pravoslavna crkva. Opštinska vlast ranije je zabranila izgradnju, ali je Ministarstvo prostornog uređenja Republike Srpske ukinulo zabrane. Porodice ubijenih Srebreničana tvrde da je riječ o provokaciji, te najavljuju novu pravnu bitku. 

Prilog Nadine Maličbegović