Na makedonskim izborima glasanje po etničkom ključu

Glasanje po etničkom ključu biće odlika lokalnih izbora u Makedoniji. Najizraženije je u gradovima gdje su sve makedonske stranke sa jedne i sve albanske partije sa druge strane, stale iza svojih kandidata za gradonačelnike. Predizborna napetost porasla je u gradovima kojima se nedavnim pripajanjem ruralnih opština promijenila i višegodišnja dominantna većina stanovništva. Prilog Milke Smilevske.