Kontekst: Civilne žrtve rata

Borba još traje za većinu civilnih žrtava rata. Njihov status nije riješen, a u traženju pravde i ostvarenju svojih prava nailaze na brojne teškoće. S kakvim problemima se suočavaju civilne žrtve rata? Kako mogu doći do obeštećenja i pravde? Kako su njihova prava zakonski regulisana? Koliku im podršku daju državne institucije, a koliku društvo? Gosti […]

Borba još traje za većinu civilnih žrtava rata. Njihov status nije riješen, a u traženju pravde i ostvarenju svojih prava nailaze na brojne teškoće.

S kakvim problemima se suočavaju civilne žrtve rata? Kako mogu doći do obeštećenja i pravde? Kako su njihova prava zakonski regulisana? Koliku im podršku daju državne institucije, a koliku društvo?

Gosti emisije su: Beogradu – izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović; u Sarajevu – predsjednik Saveza logoraša Tuzlanskog Kantona Jasmin Mešković i u Zagrebu – programski koordinator Centra za suočavanje s prošlošću Documenta Emina Bužinkić.

Kontekst vodi Dalija Hasanbegović