Upis nelegalnih objekata u katastar za 100 eura

Usvajanjem novog Zakona olakšana je legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Srbiji. Vlada je donijela akt koji omogućava da svi nelegalni objekti mogu biti upisani u katastarske knjige za svega 100 eura. Time očekuje da će za godinu dana riješiti problem više od milion objekata koji su izgrađeni bez bilo kakve dozvole. Priča Marka Subotića.

Usvajanjem novog Zakona olakšana je legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Srbiji.

Vlada je donijela akt koji omogućava da svi nelegalni objekti mogu biti upisani u katastarske knjige za svega 100 eura.

Time očekuje da će za godinu dana riješiti problem više od milion objekata koji su izgrađeni bez bilo kakve dozvole.

Priča Marka Subotića.