Saradnjom agencija do više turista u regiji

Kako najbolje iskoristiti turističke potencijale regije – ovih dana razgovara se na beogradskom Sajmu turizma. Turističke agencije nekoliko zemalja regije potpisale su sporazum o osnivanju Unije turističkih agencija jugoistočne Evrope. Cilj je, zajedničkom ponudom, na prostore Balkana privući turiste iz svih dijelova svijeta, a posebno sa Dalekog istoka. Prilog Jelene Milutinović.  

Kako najbolje iskoristiti turističke potencijale regije – ovih dana razgovara se na beogradskom Sajmu turizma. Turističke agencije nekoliko zemalja regije potpisale su sporazum o osnivanju Unije turističkih agencija jugoistočne Evrope. Cilj je, zajedničkom ponudom, na prostore Balkana privući turiste iz svih dijelova svijeta, a posebno sa Dalekog istoka.

Prilog Jelene Milutinović.