Prva guvernerka u Afganistanu

Prva žena guvernerka jednog okruga u Afganistanu uskoro će napuniti svoj prvi mjesec na poslu. Saira Shakeeb Sa'dat kaže da pokušava da donese prosperitet izoliranom području na sjeveru zemlje.

Prva žena guvernerka jednog okruga u Afganistanu uskoro će napuniti svoj prvi mjesec na poslu. Saira Shakeeb Sa'dat kaže da pokušava da donese prosperitet izoliranom području na sjeveru zemlje.