Zakonske olakšice za opstanak zanata u Hrvatskoj

U posljednjih pet godina u Hrvatskoj je, prema podacima Obrtničke komore, nestalo 35.000 zanata. Hiljade ljudi zbog krize izgubile su posao, a zanatlije nisu imale pravo ni na naknadu sa Zavoda za nezaposlene, poput svojih radnika. U hrvatskoj vladi pripremaju izmjene zakona, kojima bi to promijenili. Priča Ivane Brkić.