Kontekst: Intelektualna svojina

Pojam intelektualne svojine prvi put se spominje 1845. godine u presudi okružnog suda američke savezne države Massachussets. Oblast intelektualnog vlasništva je tokom prošlog vijeka pravno definisana i međunarodnim konvencijama i pojedinačnim zakonima u većini država, a dijeli se u dvije kategorije: industrijsku svojinu i autorska i srodna prava. Šta je intelektualna svojina i koliko se […]