Kontekst: Intelektualna svojina

Pojam intelektualne svojine prvi put se spominje 1845. godine u presudi okružnog suda američke savezne države Massachussets. Oblast intelektualnog vlasništva je tokom prošlog vijeka pravno definisana i međunarodnim konvencijama i pojedinačnim zakonima u većini država, a dijeli se u dvije kategorije: industrijsku svojinu i autorska i srodna prava. Šta je intelektualna svojina i koliko se […]

Pojam intelektualne svojine prvi put se spominje 1845. godine u presudi okružnog suda američke savezne države Massachussets. Oblast intelektualnog vlasništva je tokom prošlog vijeka pravno definisana i međunarodnim konvencijama i pojedinačnim zakonima u većini država, a dijeli se u dvije kategorije: industrijsku svojinu i autorska i srodna prava.

Šta je intelektualna svojina i koliko se poštuje u našoj regiji? Jesu li autorska i srodna prava zaštićena? Na koji način je ovo pitanje regulisano u svijetu?

Može li zaštita autorskih prava na internetu ograničiti pravo na znanje i pravo na informisanje?

U ovom izdanju Kontesta govorimo o autorskim pravima i njihovoj zaštiti. Gosti emisije su: u Beogradu – kompozitor Kornelije Kovač; u Zagrebu – advokatica Kristina Delfin-Kanceljak i u Sarajevu – profesor na Akademiji likovnih umjetnosti dr. Mehmed Akšamija.

Kontekst vodi Dalija Hasanbegović.