Konvencijom do bolje zaštite od porodičnog nasilja

SOS telefon za nasilje u obitelji u BiH je, samo u protekloj godini, primio više od pet i po hiljada poziva. Neke od žrtava nasilja, za pomoć i zaštitu obraćaju se sigurnim kućama. Ima ih ukupno osam. No, pitanje je gdje nakon skloništa? Novi zakon o zaštiti od nasilja u obitelji još nije stupio na […]