Srbija: Presuda u korist ratnih veterana van snage

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu usvojio je zahtjev države Srbije da se slučaj ratnih veterana koji su se žalili na diskriminaciju prilikom isplate dnevnica, još jednom razmotri pred Velikim vijećem tog suda. U ministarstvu pravde kažu da to znači kako će do nove presude, prvobitna presuda u korist veterana biti stavljena van snage. […]

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu usvojio je zahtjev države Srbije da se slučaj ratnih veterana koji su se žalili na diskriminaciju prilikom isplate dnevnica, još jednom razmotri pred Velikim vijećem tog suda.

U ministarstvu pravde kažu da to znači kako će do nove presude, prvobitna presuda u korist veterana biti stavljena van snage. Inače, osim učesnika rata,  pravdu pred evropskim sudom traži sve veći broj građana Srbije.

Sa blizu 11 000 predstavki Srbija je, gledano prema broju stanovnika , ubjedljivo na prvom mjestu.