Ko će naslijediti Papu

Već se govori o tome ko bi mogao da naslijedi Papu Benedikta. Neki vjeruju da bi Rimokatolička crkva prvi put mogla izabrati lidera koji nije sa evropskog tla. 

Već se govori o tome ko bi mogao da naslijedi Papu Benedikta. Neki vjeruju da bi Rimokatolička crkva prvi put mogla izabrati lidera koji nije sa evropskog tla.