Kontekst: Putevi droge na Balkanu

Zašto su zemlje zapadnog Balkana označene kao trase kojima se godinama droga distribuira ka Evropi? Koje su države u regiji, krijumčarima droge najinteresantnije? Kako sarađuju policije, tužiteljstva, sudovi? Zašto je narkomanija tabu tema i postoji li psihološki profil narkomana? Udruženje građana Sveti Sava iz Lazarevca objavilo je na društvenim mrežama spisak ljudi za koje tvrdi […]

Zašto su zemlje zapadnog Balkana označene kao trase kojima se godinama droga distribuira ka Evropi? Koje su države u regiji, krijumčarima droge najinteresantnije?

Kako sarađuju policije, tužiteljstva, sudovi? Zašto je narkomanija tabu tema i postoji li psihološki profil narkomana?

Udruženje građana Sveti Sava iz Lazarevca objavilo je na društvenim mrežama spisak ljudi za koje tvrdi da prodaju drogu na teritoriji te beogradske općine. I dok oni upozoravaju na alarmantnu situaciju, u policiji priznaju da su sve osobe sa spiska njima poznate ali drastičnog porasta narkomanije u tom gradu ipak nema. O narkomaniji, tabuima koji su za nju vezani, o krijumčarenju droge u regiji govore:

u Beogradu je šef odsjeka za prevenciju i suzbijanje delikata opojnih droga iz  Službe za suzbijanje kriminala MUP-a Srbije, Saša Mitić,
u Zagrebu – neuropsihijatar, dr. Slavko Sakoman  i
u Sarajevu – urednik međunarodnog projekta izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji, Drew Sullivan.

Kontekst vodi Adnan Rondić, a uvodni prilog donosi Ivana Momčilović Odobašić.