Azilanti žele ostati

Ekipa Al Jazeere ponovo je bila u selu Vračević u Srbiji, gdje je privremeno smještena grupa od stotinak azilanta koji bi, prema najavama Komesarijata za izbjeglice u toj zemlji, do kraja sedmice trebalo da budu prebačeni u Sandžak. Anne Marie Ćurčić izvještava.

Ekipa Al Jazeere ponovo je bila u selu Vračević u Srbiji, gdje je privremeno smještena grupa od stotinak azilanta koji bi, prema najavama Komesarijata za izbjeglice u toj zemlji, do kraja sedmice trebalo da budu prebačeni u Sandžak.

Anne Marie Ćurčić izvještava.