Kontekst: Penzije i fondovi

Kakvo je stanje u penzionim fondovima pojedinih država regiona? Kakvi su rezultati reformi penzionih sistema? Služe li penzioni fondovi za kupovanje socijalnog mira? Šta će donijeti pooštravanje uslova za odlazak u penziju? Tema današnje emisije su penzije, penzioni fondovi i njihova budućnost. O reformama penzionih sistema i rezultatima tih reformi, razgovaramo sa našim gostima: u […]

Kakvo je stanje u penzionim fondovima pojedinih država regiona? Kakvi su rezultati reformi penzionih sistema? Služe li penzioni fondovi za kupovanje socijalnog mira? Šta će donijeti pooštravanje uslova za odlazak u penziju? Tema današnje emisije su penzije, penzioni fondovi i njihova budućnost.

O reformama penzionih sistema i rezultatima tih reformi, razgovaramo sa našim gostima: u Sarajevu – dekan Ekonomskog fakulteta, dr. Željko Šain, u Zagrebu – zamjenik predsjednika Sindikata umirovljenika Hrvatske Milan Tomičić i u Beogradu – ekonomski analitičar Miladin Kovačević.

Autor uvodne priče je Sanel Kajan, a emisiju vodi Marko Radoja.