Kontekst: Živjeti od poljoprivrede

Zašto propadaju i nestaju sela u zemljama regije? Zašto vlast već decenijama proizvođače sa sela prepušta na milost nakupcima? Može li se danas živjeti od pojedinih grana poljoprivrede? Šta je potrebno ruralnim zajednicama da bi opstale i počele se razvijati? BiH je jedna od najruralnijih zemalja u Evropi, ali manje od jedan posto njenog stanovništva […]

Zašto propadaju i nestaju sela u zemljama regije? Zašto vlast već decenijama proizvođače sa sela prepušta na milost nakupcima? Može li se danas živjeti od pojedinih grana poljoprivrede? Šta je potrebno ruralnim zajednicama da bi opstale i počele se razvijati?

BiH je jedna od najruralnijih zemalja u Evropi, ali manje od jedan posto njenog stanovništva živi isključivo od poljoprivrede. Sela su sve više prazna i u susjednoj Srbiji koja se suočava sa problemom ogromnih površina neobrađene zemlje. Hrvatska je ruralni razvoj morala prilagoditi uslovima EU. To su teme o kojima razgovaramo sa našim gostima.

U Beogradu je Goran Živkov, bivši ministar poljoprivrede u Vladi Srbije; u Sarajevu – Sabahudin Bajramović, vanredni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu i u Zagrebu – Miroslav Božić, bivši pomoćnik ministra poljoprivrede i član pregovaračkog tima Hrvatske sa EU.

Uvodnu priču je pripremila Žana Kovačević. Voditelj Marko Radoja.