OECD-ovo istraživanje pismenosti učenika

Matematička, naučna i čitalačka pismenost 15-godišnjaka u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, prema nedavno provedenom istraživanju, ispod je prosjeka koji su ostvarili učenici u 65 država svijeta. Testom se utvrđivalo u kojoj su mjeri učenici usvojili znanja i vještine neophodne za nastavak školovanja i uspješnost u budućem profesionalnom životu. Svake tri godine, od 1997., provodi […]