Mito i korupcija sve izraženiji u prosvjeti Srbije

Mito i korupcija sve su izraženiji u prosvjeti Srbije. To pokazuju podaci Agencije za borbu protiv korupcije na čiju je adresu ove godine stiglo stotinjak prijava o zloupotrebama u školstvu. Riječ je o tri puta više prijava – nego prošle godine.