Milica Marinović o blokadi izvoza u KAP-u

Uprkos blokadi kapija Kombinata aluminijuma Podgorica, koju je organizovao dio zaposlenih, desetak kamiona sa metalom napustilo je krug fabrike.  Milica Marinović javlja više o problemima KAP-a. 

Uprkos blokadi kapija Kombinata aluminijuma Podgorica, koju je organizovao dio zaposlenih, desetak kamiona sa metalom napustilo je krug fabrike. 

Milica Marinović javlja više o problemima KAP-a.