Kontekst: Uključenje Roma

Zašto su i danas izražene predrasude i diskriminacija prema romskoj zajednici? Mogu li mladi obrazovani Romi promijeniti površnu sliku o njima – zasnovanu na predrasudama? Kako Rome iz ovog dijela Evrope značajnije uključiti u privredni i društveni život? Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) pokrenula je početkom prošle godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, […]

Zašto su i danas izražene predrasude i diskriminacija prema romskoj zajednici? Mogu li mladi obrazovani Romi promijeniti površnu sliku o njima – zasnovanu na predrasudama? Kako Rome iz ovog dijela Evrope značajnije uključiti u privredni i društveni život?

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) pokrenula je početkom prošle godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, projekat – “Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma u društvene tokove na zapadnom Balkanu”.

Cilj je da promoviše društveno uključenje Roma kao i zajednička borba – institucija, nevladinih organizacija i samih Roma  – protiv diskriminacije. O dosadašnjim rezultatima projekta, sa našim gostima:

U Zagrebu – zaposlenik u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatske – Orhan Memedi.
U Skoplju – Ismail Kamberi, koji je takođe putem ovog projekta dobio priliku da radi u Makedonskoj kancelariji pravobranioca.
U Beogradu – regionalna koordinatorka OEBS-ovog projekta – Milena Isaković-Suni.

Uvodnu priču donosi  Žana Kovačević, a emisiju vodi Saša Delić.