Martina Kiseljak o izmjeni statuta Vukovara

Gradsko vijeće Vukovara većinom je glasova vladajuće koalicije HDZ-a i HSP-a Doktor Ante Starčević izmijenilo gradski Statut. U Statut je tako ušla odredba da se Vukovar proglašava mjestom posebnog pijeteta, te da je službeni jezik hrvatski, a pismo latinica. Također, u Statutu od sada stoji da se Vukovar izuzima od primjene Ustavnog zakona o pravima […]

Gradsko vijeće Vukovara većinom je glasova vladajuće koalicije HDZ-a i HSP-a Doktor Ante Starčević izmijenilo gradski Statut.

U Statut je tako ušla odredba da se Vukovar proglašava mjestom posebnog pijeteta, te da je službeni jezik hrvatski, a pismo latinica.

Također, u Statutu od sada stoji da se Vukovar izuzima od primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina što se tiče dvojezičnosti dok se ne steknu uvjeti.

Iz Vukovara više detalja donosi novinarka Al Jazeere Martina Kiseljak.