Kontekst: Aktivizam i građanska hrabrost

Građanske akcije, protesti, mitinzi. Sve je više pojedinaca koji svojim aktivizmom pokušavaju da skrenu pažnju na društvene i političke probleme i riješe ih – sa ili bez pomoći države. Njihovi nastupi često su upereni protiv države i političara. Zbog svojih akcija, često budu hapšeni, maltretirani. Šta je suština građanske i društvene hrabrosti? Mogu li građani […]