Kontekst: Aktivizam i građanska hrabrost

Građanske akcije, protesti, mitinzi. Sve je više pojedinaca koji svojim aktivizmom pokušavaju da skrenu pažnju na društvene i političke probleme i riješe ih – sa ili bez pomoći države. Njihovi nastupi često su upereni protiv države i političara. Zbog svojih akcija, često budu hapšeni, maltretirani. Šta je suština građanske i društvene hrabrosti? Mogu li građani […]

Građanske akcije, protesti, mitinzi. Sve je više pojedinaca koji svojim aktivizmom pokušavaju da skrenu pažnju na društvene i političke probleme i riješe ih – sa ili bez pomoći države.

Njihovi nastupi često su upereni protiv države i političara. Zbog svojih akcija, često budu hapšeni, maltretirani.

Šta je suština građanske i društvene hrabrosti? Mogu li građani svojim aktivizmom promijeniti društvene i političke tokove? Moraju li obični ljudi preuzimati ulogu države?

Koliko je opasno biti aktivan i hrabar u regiji Balkana razgovaramo sa gostima: u Podgorici je izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović; u Sarajevu prijedorski aktivista i borac za ljudska prava Emir Hodžić; u Beogradu osnivač Otpora i Centra za primenjene nenasilne akcije i strategije Srđa Popović.

Emisiju vodi Saša Delić.