Mjesto gdje se koristi samo sunčeva energija

Ekipa Al Jazeere posjetila je mjesto gdje se koristi samo alternativna energija – solarni paneli na krovovima i električni automobili na cestama.

Ekipa Al Jazeere posjetila je mjesto gdje se koristi samo alternativna energija – solarni paneli na krovovima i električni automobili na cestama.