Kampanja protiv nasilja nad ženama u BiH

Svaka četvrta žena u Bosni i Hercegovini doživjela je neki oblik nasilja. Zato su se nevladine organizacije iz BiH pridružile regionalnoj kampanji “16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja”. Cilj je promovisati borbu protiv nasilja nad ženama, ali i prava proistekla iz Konvencije Vijeća Evrope. To je prvi pravno obavezujući dokument Evropske unije o borbi i […]

Svaka četvrta žena u Bosni i Hercegovini doživjela je neki oblik nasilja. Zato su se nevladine organizacije iz BiH pridružile regionalnoj kampanji “16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja”.

Cilj je promovisati borbu protiv nasilja nad ženama, ali i prava proistekla iz Konvencije Vijeća Evrope. To je prvi pravno obavezujući dokument Evropske unije o borbi i spriječavanju rodnog i nasilja u porodici.

Priča Ljiljane Smiljanić.