Usporava rast francuske ekonomije

Francuska ima razlog za traženje dodatne sigurnosti. Za razliku od njemačkog, njen izvoz i privredni rast sve su lošiji. A to zabrinjava investitore na finansijskim tržištima.

Francuska ima razlog za traženje dodatne sigurnosti. Za razliku od njemačkog, njen izvoz i privredni rast sve su lošiji. A to zabrinjava investitore na finansijskim tržištima.