Ugroženi ribari na Floridi

Bitka za svježu vodu u Sjedinjenim Američkim Državama ostavila je u Floridi cijela područija pogodna za ribarenje bez glavnog izvora hrane. Osim toga, ugrožena su i životna staništa ljudi koji ovise o ovoj industriji. 

Bitka za svježu vodu u Sjedinjenim Američkim Državama ostavila je u Floridi cijela područija pogodna za ribarenje bez glavnog izvora hrane. Osim toga, ugrožena su i životna staništa ljudi koji ovise o ovoj industriji.