Srbija: 100.000 građana zatražilo EU pasoš

Više od 100.000 građana Srbije do sada je iskoristilo priliku da u Evropsku uniju uđe mnogo prije svoje države. Zakon o dvojnom državljanstvu koji je u Mađarskoj stupio na snagu 2011, otvorio je ta vrata za sve čiji su preci nekada živjeli u Austro-Ugarskoj.