Kontekst: Sindikalno djelovanje u regiji

Ispunjavaju li sindikati svoju osnovnu ulogu u zemljama regije danas? Koliko su aktivni i čija prava štite? Kome su bliži : radnicima, poslodavcima ili vlastima? Koliko politika ograničava ili se miješa u rad i funkcioniranje sindikata? Radnički protesti na ulicama gradova širom regije postali su gotovo svakodnevica. Nezadovoljni su radnici u BiH, Hrvatskoj, Srbiji. Pitaju […]