Borba Slovenije i Srbije za Titove automobile

Zaostavština Josipa Broza Tita i dalje izaziva sporenja među bivšim jugoslovenskim republikama. Osim nepokretnosti koje su predmet sukcesije, zemlje bivše SFRJ spore se i o pokretnim stvarima. Tako se o vlasništvu nad nekadašnjim Titovim automobilima nadmeću Srbija i Slovenija. Prilog Marka Subotića. 

Zaostavština Josipa Broza Tita i dalje izaziva sporenja među bivšim jugoslovenskim republikama. Osim nepokretnosti koje su predmet sukcesije, zemlje bivše SFRJ spore se i o pokretnim stvarima. Tako se o vlasništvu nad nekadašnjim Titovim automobilima nadmeću Srbija i Slovenija. Prilog Marka Subotića.