Kontekst: Start-up kompanije

Kako su nastali danas svjetski poznati Microsoft, Apple,Yahoo, Google? Šta su start-up kompanije i čime se bave? Da li je za pokretanje takvih kompanija važnija ideja ili novac? Ima li ih u zemljama regije i koliko su uspješne? Google, Apple, Facebook, Yahoo, eBay… danas su sinonimi za uspjeh. Međutim, malo se zna, zapravo, kako su […]

Kako su nastali danas svjetski poznati Microsoft, Apple,Yahoo, Google? Šta su start-up kompanije i čime se bave? Da li je za pokretanje takvih kompanija važnija ideja ili novac? Ima li ih u zemljama regije i koliko su uspješne?

Google, Apple, Facebook, Yahoo, eBay… danas su sinonimi za uspjeh. Međutim, malo se zna, zapravo, kako su nastali. Planetarnu popularnost i velike profite ostvarili su relativno brzo, iako su neki od njih nastali možda samo iz ličnih potreba. Ovaj tip kompanija nazvan je start-up firme. Šta im je karakteristika i kako to ovdje uspijeva? Gosti Konteksta su u Zagrebu Damir Sabol, preduzetnik, ulagač i konsultant, ime uz koje se veže Iskon, prvi hrvatski privatni provajder internetskih usluga i jedna od najuspješnijih informatičkih start-up priča, u Sarajevu analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta Erol Mujanović i u Beogradu – profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva Dragan Pleskonjić.

Emisiju vodi Saša Delić.