Trpe Stojanovski o problemu migranata

O problemu migranata za Al Jazeeru je govorio gost u Skoplju Trpe Stojanovski, direktor MARRI, regionalnog centra i regionalne inicijative o migracijama, azilu i povratku izbjeglica. On je govorio o državama iz kojih dolaze i u koje imigranti ulaze, te o njihovim krajnjim destinacijama.

O problemu migranata za Al Jazeeru je govorio gost u Skoplju Trpe Stojanovski, direktor MARRI, regionalnog centra i regionalne inicijative o migracijama, azilu i povratku izbjeglica.

On je govorio o državama iz kojih dolaze i u koje imigranti ulaze, te o njihovim krajnjim destinacijama.