Izbjeglički put preko Indonezije do Australije

Svijet se trenutno suočava sa najvećim brojem izbjeglica još od 1994. godine. To su podaci UNHCR-a. Hiljade izbjeglica svake godine kreću prema Indoneziji, u namjeri da se odatle upute dalje, ka Australiji.

Svijet se trenutno suočava sa najvećim brojem izbjeglica još od 1994. godine. To su podaci UNHCR-a.

Hiljade izbjeglica svake godine kreću prema Indoneziji, u namjeri da se odatle upute dalje, ka Australiji.