Afrička djeca boluju od sindroma klimanja

Hiljade djece u istočnoj Africi boluju od takozvanog sindroma klimanja. O ovoj bolesti malo toga se zna, a lijek još nije pronađen. Malcolm Webb posjetio je centar u Ugandi, gdje stručnjaci pomažu oboljeloj djeci.

Hiljade djece u istočnoj Africi boluju od takozvanog sindroma klimanja. O ovoj bolesti malo toga se zna, a lijek još nije pronađen.

Malcolm Webb posjetio je centar u Ugandi, gdje stručnjaci pomažu oboljeloj djeci.