Roditelji iz Konjević Polja deveti dan ispred OHR-a

Roditelji iz Konjević Polja su još ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Žele znati da li njihova djeca u školi imaju pravo slušati nacionalnu grupu predmeta na bosanskom jeziku. Već devet dana su u šatorima i poručuju da ne odustaju. Prilog Marina Veršića.

Roditelji iz Konjević Polja su još ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Žele znati da li njihova djeca u školi imaju pravo slušati nacionalnu grupu predmeta na bosanskom jeziku. Već devet dana su u šatorima i poručuju da ne odustaju. Prilog Marina Veršića.