Policija čuva dvojezične table u Vukovaru

Tri nedavno razbijene dvojezične table na zgradi općine u Krnjaku i u Vojniću nedaleko od Karlovca zamijenjene su novim. Načelnik općine Vojnić pozvao je Vladu da što prije riješi problem u Vukovaru, jer će se tako smiriti tenzije. U Vukovaru nove table i dalje čuva interventna policija. Prilog Ivana Čorkala.