Neizvjesnost na evropskim berzama zbog krize u SAD

Evropska finansijska tržišta i dalje su pod kočnicom zbog finansijske blokade budžeta SAD-a. Naime, političari u Washingtonu još nisu postigli dogovor o podizanju limita zaduživanja, a vremena je sve manje.