Malezija zabranila nemuslimanima korištenje riječi Allah

Malezijski sud presudio je da samo muslimani u toj državi mogu da koriste riječ Allah. Ovaj slučaj izazvao je vjerske tenzije i otvorio pitanja o pravima manjina, u zemlji sa većinski muslimanskim stanovništvom. Naša novinarka izvještava o implikacijama koje bi presuda mogla da ima.