Budžet Srbije manji za 150 miliona eura

Budžet za Javna preduzeća u Srbiji, naredne godine biće umanjen za 150 miliona eura. Vlada najavljuje da će se za preduzeća koja su u restrukturiranju – tražiti strateški partner, a ako to ne bude ostvareno, ista idu u stečaj. Javna preduzeća u Srbiji u obavezi su i da dostave lične karte kako bi država znala […]