Više od pola miliona izbjeglica iz Sirije

U bombardiranju Assadove vojske u nekoliko gradova u Siriji ubijeno je više od 100 osoba. Broj izbjeglica se svakodnevno povećava. 

U bombardiranju Assadove vojske u nekoliko gradova u Siriji ubijeno je više od 100 osoba. Broj izbjeglica se svakodnevno povećava.