Bugarska: Položaj muslimana nakon ‘nacionalne renesanse’

Osamdesetih godina prošlog vijeka vlada bugarskog autokrate Todora Živkova provodila je takozvanu politiku ”nacionalne renesanse” nad muslimanskom manjinom. Njihova vjerska prava bila su ograničena decenijama. Ta politika kulminirala je 1989. godine, kada je blizu 350.000 bugarskih Turaka protjerano u Tursku. Naš Harun Karčić istraživao je položaj bugarskih muslimana danas.

Osamdesetih godina prošlog vijeka vlada bugarskog autokrate Todora Živkova provodila je takozvanu politiku ”nacionalne renesanse” nad muslimanskom manjinom. Njihova vjerska prava bila su ograničena decenijama. Ta politika kulminirala je 1989. godine, kada je blizu 350.000 bugarskih Turaka protjerano u Tursku. Naš Harun Karčić istraživao je položaj bugarskih muslimana danas.